Przerwy Kawowe

Przerwa kawowa jest punktem obowiązkowym każdego eventu, który trwa dłużej niż dwie, trzy godziny.