Kongresy

Kongres – spotkanie na zasadzie reprezentacji kilkuset – a nawet kilku tysięcy – osób należących do jednej grupy zawodowej, kulturalnej, religijnej, politycznej lub innej […] często zwoływanej w celu omówienia konkretnego tematu. Wkład w prezentację i dyskusję na ten temat pochodzi wyłącznie od członków organu organizującego. Częstotliwość: zwykle ustalana z góry i może być wieloletnia lub roczna. […] Kongres często będzie trwał kilka dni i będzie miał kilka równoległych sesji.